АЕА подготвя ученици за Кеймбридж, Империал и Оксфорд

Ръководството на Американско-английската академия се фокусира върху развитието на международното мислене, социалната чувствителност и отговорното гражданство. Учителският колектив напътства своите ученици да станат креативни мислители, да решават проблемите, като изхождат от правилото кое е най-доброто за общността, а не лично за тях. Преподавателите се стремят да възпитат учениците да бъдат предприемачи, които притежават умения да общуват, да си сътрудничат и да преговарят в разнообразния и глобален свят на бъдещето.

Сайтът на Академията помага да се информират родителите и учениците за това как критериите в елитното международно училище отговарят на стандартите, които се прилагат за независимите училища в Англия.

Благодарение на високите академични стандарти, въз основа на които, ученици на British school in Sofia последователно побеждават националните средни стойности на Великобритания в GCSEs в А ниво, много от тях биват приемани да учат в най-добрите университети в света.

В Школата се поставя изключителен акцент върху задоволяването на отделните социални и лични нужди на учениците. АЕА отдава голямо значение на включващото образование, което означава, че учениците са уверени и се учат с удоволствие.

В Академията се формират позитивни нагласи на учениците, по отношение на тяхното поведение, личностно развитие и тяхното духовно, морално, социално, и културно развитие. Всички ученици са с отлично поведение и маниери, и възприемат себе си като изключителни посланици на училището.

Почти всички ученици говорят английски език уверено и компетентно, дори когато са във втори или трети език.

Оптимизирането на ефективността от използването на помещенията в училището, предлага широка и балансирана учебна програма. Това отговаря на нуждите на учениците и ги подготвя добре за следващия етап от образованието им.

Вниманието, отделено на здравето, безопасността и опазването на околната среда е на отлично ниво.

АЕА е акредитиран член на много престижни американски и международни асоциации, като Международна Акредитация, Национален съвет на САЩ за акредитация на частните училища (NCPSA) и Комисия на Американската асоциация за началните и средните училища (MSA-CESS).

Получавай всички публикации от блога ми на твоя имейл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *