В помощ на бизнеса – складове под наем

Непрекъснатото развитие на бизнеса е свързано с търсене на нови складове под наем. Те се оказаха много по-изгодни в сравнение да се изграждат собствени. Това е така, защото разходите се свеждат до внасяне на ежемесечната вноска. Това не налага отклоняване на големи суми.

Изграждане на складова база е голямо задължение. Най-напред строителството създава много проблеми – откриване на подходящ терен, изграждане на постройката, но това се предхожда от изработване на куп документация. Дори да се въведат в експлоатация складовите помещения, то разходите не спират. Трябва да се осигури персонал за обслужване, техника, охрана, противопожарна отбрана. Всичко това е свързано с много разходи, а загубата на време е много, много повече.

Като се имат предвид всички тези обстоятелства е ясно, че складове под наем са най-изгодното решение за всеки вид бизнес. Понякога се налага бързо намиране на складове, което довежда до недоглеждане на всички условия. В процеса на ползването им се оказва, че това е свързано с много неуредени положения.

Трябва да се знае, че ползването на складове под наем трябва да започне тогава, когато се уверите, че всички условия са подходящи за съхраняване на вашите стоки или суровини. Това налага при оглед на складовите помещения да се обърне внимание на: състояние на под, стени, таван, покрив. Състоянието на пода трябва да позволява ползването на товаро-разтоварна техника, а стените да са чисти и без наличие на различни течове. В зависимост от съхраняваната стока да са налични съответните стелажи. В складовете под наем да има възможност да се регулира температурата, както и налични камери в зависимост от изискванията на стоките, които ще се съхраняват.

Желателно е да се огледа добре и прилежащата към складовете площ. Да се търси добре уреден паркинг, подходящ вход и изход за транспортните средства, ограда и охрана, както и възможност за бързо влизане и излизане на транспортните средства и тези със специален режим при екстремни обстоятелства.

Наемателят на складовете под наем е длъжен да прецени добре всички условия в помещенията, защото всяко недоглеждане ще му струва много допълнителни разходи, а това оскъпява стока и продукция, увеличава разходите и се намалява очакваната печалба.

Получавай всички публикации от блога ми на твоя имейл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *