АЕА подготвя ученици за Кеймбридж, Империал и Оксфорд

Ръководството на Американско-английската академия се фокусира върху развитието на международното мислене, социалната чувствителност и отговорното гражданство. Учителският колектив напътства своите ученици да станат креативни мислители, да решават проблемите, като изхождат от правилото кое е най-доброто за общността, а не лично за тях. Преподавателите се стремят да възпитат учениците да бъдат предприемачи, които притежават умения да общуват, да си сътрудничат и да преговарят в разнообразния и глобален свят на бъдещето.

Continue reading “АЕА подготвя ученици за Кеймбридж, Империал и Оксфорд” »