Направихте ли своя избор за професионален домоуправител


Професионалният домоуправител е професия, която се появи на пазара на труда през последните години. Причина за появата е все по-трудния избор на управител на общата собственост в жилищните кооперации. По закона за управление на общата собственост всеки вход трябва да има представител, който да води домовата книга, да отговаря за състоянието на общите части както и за спазване правилника за вътрешния ред.

Все по-трудно е собствениците на жилища в дадена кооперация да изберат домоуправител, защото задълженията са много и е нужно време за изпълнението им. За да се реши този проблем вече има много фирми, които предлагат професионално управление на общите части. За ползване услугата професионален домоупраител е необходимо общото събрание на собствениците да вземе решение за това, защото всеки трябва да плаща ежемесечна такса за тази цел.

Подписва се договор с избрана фирма и всички проблеми в кооперацията се разрешават. Платеният управител се заема с всички задължения. Той плаща общите сметки за ток, вода, чистач, асансьор. Отчита приходни и разходни документи пред общото събрание, което той може да свика при необходимост.

Общото събрание решава какъв ремонт ще се прави текущата година. Този проблем е много сериозен в старите кооперации. Там нуждата от ремонт и поддръжка на всички общи части е много голяма. Покривите в основната част на старите сгради капят, на някои липсват дори керемиди. Старите метални щрангове непрекъснато създават проблеми, но смяната им се отлага. Във входа вятър и прах навлизат през всеки прозорец.

Професионалният домоуправител се заема с намиране на подходяща фирма за ремонта, който е решен от общото събрание. Офертата на фирмата се приема от общото събрание, събират се нужните суми, а платения управител наблюдава самия ремонт. След приключване работата по обекта, той го приема и се разплаща.

За комфорт и спокойствие е нужна постоянна работа от професионалния домоуправител. Той е този, който следи за спазване на вътрешния ред, разрешава междусъседските спорове. Всички въпроси, отнасящи се до общината той ги формулира и чака разрешаването им. Хубавото е, че при избор на професионално управление вие получавате компетентен специалист, който да работи за разрешаване само на вашите проблеми и за създаване на нормални условия за живот във входа ви.

Получавай всички публикации от блога ми на твоя имейл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *