Професионален домоуправител – гаранция за добро управление


Изборът на професионален домоуправител ви осигурява спазване на закона за управление на етажната собственост. На всеки му е ясно, че когато законите се спазват всичко е в границите на нормалното. С професионалното управленив във вашата кооперация ще се установи ред, който да гарантира спокоен живот, без излишни разправии.

Платеният домоуправител е специалист, който разбира и знае нуждите във входа или кооперацията, наясно е с проблемите по отношение на общата собственост. Всички междусъседски спорове се разрешават справедливо, защото това е външен човек и е безпристрастен към всеки един от живущите в кооперацията.

За да ползвате професионално управление за вашата обща собственост и за уреждане на всички междусъседски взаимоотношения трябва да плащате определена месечна вноска. Решение за това се взема на общо събрание на собствениците и тогава може да разгледате различните предложения в интернет. Обърнете внимание на цените и пакетните услуги. След избор на фирма е необходимо да сключите договор за ползване на професионален домоуправител. Инвестирането в тази услуга е за доброто на всеки един от вас и след време сами ще се уверите в правилното ваше решение.

Професионалният домоуправител поема отговорността да плаща всички общи сметки, да се грижи за чистотата на стълбище, мазе, вътрешен двор. Той носи отговорност за техническата изпавност на асансьора. Всички приходи и разходи се завеждат от него и се отчитат пред общото събрание, което той е в правото си да свика. Поддържането на домовата книга е негово задължение.

От особено значение за всяка кооперация е поддържането на общата собственост в добро състояние. За да се постигне това професионалният домоуправител проявява изключителна воля за да убеди собствениците в необходимостта от ремонти. Така покрива, щранговете, входа се поддържат в състояние, което позволява да се ползват без аварии и неприятни последствия. Отговорността за фирмата, поддържаща асансьорното оборудване, е негова. Той трябва да следи дали се правят необходимите технически прегледи в определеното по договор време.

Като посочихме ползата от професионален домоуправител всеки може да прецени как да се постъпи в неговата кооперация. Ако сте в състояние да изберете ваш съсед, който е готов да работи в името на общото благо, то постъпете съгласно вашите разбирания. Важно е да има човек, който да решава общите проблеми в жилищната сграда, за да има нормални условия за живот.

Получавай всички публикации от блога ми на твоя имейл

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *