Кои документи трябва да подготвите при регистрация на фирма ООД?

За да извършите успешно регистрация на фирма и по-конкретно, за да впишете дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър, ще ви бъде нужен цял набор от документи, които трябва да предоставите заедно със заявлението за вписване. Наличието на пълния пакет документи и коректното им изготвяне е гаранция за бързо и безпроблемно регистриране. Ето защо,  registracia-na-firmi.com ще ви запознае с кои документи трябва да разполагате, за да регистрирате своето дружество. Continue reading “Кои документи трябва да подготвите при регистрация на фирма ООД?” »